JAK TO FUNGUJE a CO VŠE TO OBNÁŠÍ


BYT 3+ kk V PANELOVÉM DOMĚ NA NEJMENOVANÉM PRAŽSKÉM SÍDLIŠTI S UŽITNOU PLOCHOU 70 - 75 m2

123bezrealitky.cz

Užitná plocha: cca 70-75 m2
Cena: 4.000.000 Kč (pro lepší počty)
Provize pro 123bezrealitky.cz: 0%
Provize v Kč : 0 Kč

4.025.000 Kč


Běžná RK

Užitná plocha: cca 70-75 m2   

Cena: 4.000.000 Kč (pro lepší počty)

Běžná provize pro RK v %: 3-5%

Provize v Kč (střed 4%): 160.000 Kč

4.160.000 Kč


NAJDETE NĚJAKÝ ROZDÍL?

Pokud jste zaregistrovali (a nepochybujeme o tom, že jste zaregistrovali) rozdíl ve výši 160.000 Kč, nebude těžké rozkrýt kouzlo BEZPROVIZNÍHO prodeje jakékoliv nemovitosti.

BEZPROVIZNÍ je pouze prodej pro majitele nemovitosti, tedy Vás, kteří cokoliv prodáte s 123bezrealitky.cz to nebude stát vůbec nic.

Kupující zaplatí při nákupu prostřednictvím 123bezrealitky.cz pouze fixní poplatek za náklady spojené s prodejem nemovitosti a to ve výši 25.000 Kč, což celkově snižuje PROVIZNÍ finanční zátěž - v tomto případě spíše "iniciační" zátěž nemovitosti při jejím prodeji o 135.000 Kč. 

JAKOU CENU ZA IDENTICKÝ BYT KUPUJÍCÍ RADĚJI ZAPLATÍ?

Příklad je uveden pro transparentní demonstraci zvýšení prodejního úspěchu minimalizací přidané finanční zátěže k ceně stanovené prodávajícím, kterou 123bezrealitky.cz vždy plně akceptuje.


JAK TO FUNGUJE


Projekt 123bezrealitky.cz lze označit za jistý kompromis pro klienty, kteří nechtějí z jakéhokoliv důvodu plně spolupracovat s Realitní kanceláří a chtějí mít svůj prodej nemovitosti pod neustálou kontrolou, tedy mohou sami diktovat, jak se bude obchod vyvíjet a jak se uskuteční a to v každé chvíli. Stručně řečeno, nechtějí se "upsat čertovi" a poté de facto pasivně čekat, co se dál bude anebo nebude dít.

Na druhou stranu jsou si ti samí klienti vědomi toho, že každý obchod má své náležitosti a to nejen finanční, ale i právní a tak dospěli k přesvědčení, že "některé věci" je třeba svěřit odborníkům v tom či kterém oboru, který přímo souvisí s prodejem či nákupem nemovitosti. 

Příkladů, kdy došlo ať již záměrně anebo doopravdy nešťastnou náhodou (většinou plynoucí z nevědomosti) k poškození klienta, je v médiích nespočet. Pravdou také někdy může být, že pokud zmíněná nešťastná náhoda vyjde najevo a ten, který jí není "poškozený", může usoudit, že pokud mu z této skutečnosti nehrozí žádný právní postih, vyplatí se mu "nechat to tak být".

Výše zmíněný kompromis vznikl na základě naší přímé zkušenosti se situací, kdy se prodávající "svěřil" do rukou realitního makléře, který celý obchod "ošetřil" tak, že nový nabyvatel pozemku byl již zapsán V Katastru nemovitostí na Listu vlastnictví jako majitel a v advokátním depozitu ještě nebyl složen nejen rezervační poplatek, ale ani jistina obchodu, která měla být v den zápisu do Listu vlastnictví převedena na účet prodávajícího.

V celé této transakci jsme byli zainteresovaní jako "třetí nezúčastněná strana", tedy jako zhotovitelé plánované výstavby a tak vše dopadlo pro prodávajícího na konec dobře a dost možná, že by to dobře dopadlo i bez naší účasti, nicméně nám dá každý asi za pravdu, že je lépe těmto věcem předcházet a proto vznikl projekt

PROFESIONÁLNÍHO REALITNÍHO KAUČINKU S GARANCÍ PRÁVNÍCH A FINANČNÍCH SLUŽEB.


CO TO OBNÁŠÍ


  • Inzerce na nejfrekventovanějších realitních serverech
  • Reklama a topování inzerátu
  • Právní servis - včetně pojištěného depozitu
  • Finanční servis
  • Koordinace prohlídek
  • Prověření klienta
  • Efektivní řízená a kontrolovaná komunikace s Katastrálním úřadem
  • Logistika obchodu

Toto jsou hrubé obrysové milníky každé rychlé a úspěšné obchodní transakce v rámci realitního trhu. Jednotlivé "milníky" mají poměrně dost na sebe kontinuálně navazujících fází či úkonů, které do sebe musí zapadat tak aby vše bylo transparentní, rychlé a profesionální, neboť právě toto jsou atributy úspěšného obchodu.

Náš kouč Vám v každé z realizačních fází obchodu poskytne nepřetržitou podporu nejen "přítele na telefonu", ale také Vás dopředu připraví na vše, "co bude následovat". 

V každém okamžiku, kdy je zapotřebí účasti fundované a etablované Advokátní kanceláře, tedy v momentě, kdy je pro bezpečnost realizovaného obchodu právní ošetření, bude již vše v AK se kterou dlouhodobě spolupracujeme, vše připraveno, tedy například i včetně konzultace vašeho advokáta, kterého si případně budete chtít přizvat aby Vám potvrdil, že je vše přesně tak, jak být má.JAK TO TEDY VŠE PROBÍHÁ


1. Ze všeho nejdříve nás musíte kontaktovat aby Vás vzápětí mohl oslovit jeden z našich profesionálních koučů. Tel: 602 632 944 anebo 608 777 764, e-mail: info@123bezrealitky.cz 

2. Kouč 123bezrealitky.cz vyslechne Váš požadavek a společně se dohodnete na dalším postupu, který Vás dovede k úspěšnému obchodu s Vaší nemovitosti s garancí právního ošetření.

3. Na řadu v tuto chvíli přichází pečlivá příprava obchodu, kterou připraví Váš kouč a také nezbytný finanční a zejména časový plán obchodu, který bývá mnohdy opomíjen

4. V průběhu této přípravné fáze je posuzována a definována míra rizika a především zajištění těchto rizik obchodu aby měl klient svůj majetek po celou dobu obchodu v naprostém bezpečí.

5. Toto bezpečí bude po celou dobu pečlivě střežit renomovaná a etablovaná AK, která se specializuje zejména na stavební a realitní právo. Složku předáme do povolaných rukou.

6. Náš společný zájem - tedy prodej Vaší nemovitosti - bude stvrzen podpisem DOHODY O SPOLUPRÁCI - tedy žádné vyžadování "exkluzivity", či podobné svazující dokumenty.

7. DOHODA O SPOLUPRÁCI Vám bude garantovat Vámi požadovanou cenu za nemovitost, která Vám bude v plné výši připsaná na účet. Právní garance ze zákona.

8. Svůj čas začnete opět věnovat rodině a všemu co je pro Vás důležité. Mezi tím "se bude prodávat Vaše nemovitost" a to pod Vaší přímou kontrolou a výhradou změn.